Background Image

SIRIM Program Perundingan Akses Pasaran

SIRIM STS Sdn Bhd

SIRIM STS Sdn Bhd merupakan pusat sumber sehenti untuk perkhidmatan yang berkaitan dengan pembangunan Piawaian Malaysia (Malaysian Standards-MS) dan Piawaian Industri SIRIM, yang berfungsi sebagai titik pertanyaan nasional mengenai halangan teknikal untuk berdagang, sokongan perbelanjaan ilmu dalam bidang teknikal melalui Perpustakaan Teknikal, dan menaikkan modal insan industri tempatan melalui latihan. SIRIM STS berhasrat untuk membantu organisasi dalam melaksanakan budaya perniagaan yang cemerlang dengan mengaitkan kualiti, teknologi dan amalan terbaik dalam tuntutan kerja harian mereka.

 

Program Perundingan Akses Pasaran (Market Access Consultancy Programme) bertujuan untuk membantu usahawan dalam memastikan produk syarikat mereka mematuhi piawaian untuk mendapatkan akses pasaran. Di bawah program ini, SIRIM STS akan menyediakan pengetahuan dan sokongan yang diperlukan kepada pengeluar untuk memastikan produk dapat memenuhi keperluan. Perkhidmatan yang disediakan termasuk penasihat dan perundingan mengenai pengawalseliaan perdagangan dan maklumat teknikal, serta keperluan standard produk dan penilaian pematuhan.

 

Kumpulan Sasaran:

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dalam industri pembuatan

 

Maklumat lanjut: http://www.sirimsts.my/macp

Password reset link will be sent to your email