Background Image

Program Dana Pemasaran Bioteknologi 2.0

MIDF & Bioeconomy Corporation

Bioeconomy Corporation adalah agensi pembangunan utamanya bagi industri berasaskan bio di Malaysia, di bawah bidang Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Perbadanan Bioekonomi bertanggungjawab untuk melaksanakan objektif Dasar Bioteknologi Negara (National Biotechnology Policy-NBP) dan bertindak untuk mengenal pasti proposisi nilai dalam R & D dan perdagangan dan untuk menyokong usaha ini melalui bantuan kewangan dan perkhidmatan pembangunan.

 

Program BCF 2.0 ditadbirkan oleh Perbadanan Pembangunan Bioeconomi Malaysia (Bioeconomy Corporation) dengan kerjasama Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) sebagai Pengendali Program BCF.

BCF 2.0 merupakan satu program pinjaman lembut yang ditawarkan kepada kumpulan sasaran berikut:

  • BioNexus syarikat status
  • Pelaburan yang dikenalpasti sebagai Program Transformasi Bioeconomi (“BTP”)
  • Syarikat / koperasi / masyarakat yang dikenal pasti sebagai peserta Program Pembangunan Komuniti Bioekonomi (“BCDP”)

Pembiayaan ini merupakan pelaburan pembangunan perniagaan untuk perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), dibahagikan kepada dua (2) jenis skim:

  • Modal kerja
  • Pembangunan perniagaan modal

 

Kumpulan Sasaran:

Syarikat berasaskan bio

 

Kos: Kadar keuntungan sebanyak 5.00% akan dikenakan pada amaun yang dikeluarkan

 

Proses Permohonan dan Soalan Lazim.

 

Maklumat lanjut: http://www.bioeconomycorporation.my/services-and-technologies/funding-facilitation/overview-biotechnology-commercialisation-fund-bcf-2-0/

 

Password reset link will be sent to your email