Background Image

KOJADI Skim Pinjaman PKS

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI)

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) ditubuhkan untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pembelajaran kepada ahli-ahlinya dan keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian di dalam dan di luar negara. Sejak 2012, KOJADI telah mempelbagaikan pinjamannya kepada pinjaman perniagaan seperti Pinjaman Kredit Mikro dan TUKAR / ATOM (Di bawah Program Transformasi Ekonomi dan skim pinjaman Usaha Kecil dan Sederhana.)

 

Skim Pinjaman PKS KOJADI menawarkan pinjaman jangka panjang kepada warganegara Malaysia yang menjalankan perniagaan Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS).

Tujuan pembiayaan termasuk:

  • Modal kerja
  • Perbelanjaan modal
  • Pembiayaan Projek
  • Lain-lain tujuan yang dianggap sesuai oleh Lembaga

 

Kumpulan Sasaran:

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

 

Kos: Kadar faedah sebanyak 4% setahun akan dikenakan

 

Permohanan online

 

Maklumat lanjut: http://kojadi.my/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=160&lang=en

Password reset link will be sent to your email