Keywords
Category
Location
Filter by Amenities:

337 Results Found

Sort by

SIRIM STS Sdn Bhd merupakan pusat sumber sehenti untuk perkhidmatan yang berkaitan dengan pembangunan Piawaian Malaysia (Malaysian Standards-MS) dan Piawaian Industri SIRIM, yang berfungsi sebagai...

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal...

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) ditubuhkan untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pembelajaran kepada ahli-ahlinya dan keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian di dalam dan...

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) ditubuhkan untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pembelajaran kepada ahli-ahlinya dan keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian di dalam dan...

Bioeconomy Corporation adalah agensi pembangunan utamanya bagi industri berasaskan bio di Malaysia, di bawah bidang Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Perbadanan Bioekonomi bertanggungjawab untuk...