Background Image
Keywords
Category
Location
Filter by Amenities:

337 Results Found

Sort by

SIRIM Program Perundingan Akses Pasaran

SIRIM STS Sdn Bhd merupakan pusat sumber sehenti untuk perkhidmatan yang berkaitan dengan pembangunan Piawaian Malaysia (Malaysian Standards-MS) dan Piawaian Industri SIRIM, yang berfungsi sebagai titik pertanyaan nasional mengenai halangan teknikal untuk berdagang, sokongan perbelanjaan ilmu dalam bidang teknikal melalui Perpustakaan Teknikal, dan menaikkan modal...

SJPP Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan (“SJSP”)

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja (“SJMK”) dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri (“SJPSI”) dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan...

SJPP Skim Jaminan Proses Automasi (“SJPA”)

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja (“SJMK”) dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri (“SJPSI”) dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan...

SJPP Skim Jaminan Modal Kerja

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja (“SJMK”) dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri (“SJPSI”) dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan...

SJPP Skim Jaminan Harta Intelek (“SJHI”)

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja (“SJMK”) dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri (“SJPSI”) dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan...

Keahlian Koperasi Usahawan India Malaysia Berhad (KUIMB)

Koperasi Usahawan India Malaysia Berhad (KUIMB) yang juga dikenali sebagai Malaysian Indian Entrepreneurs Cooperativea (MIEC) adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh individu-individu yang berfikiran sama dengan objektif meningkatkan taraf sosio-ekonomi komuniti India Malaysia. Koperasi didaftarkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.  ...

KOJADI Projek Pemnodenan Bengkel Automotif (ATOM)

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) ditubuhkan untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pembelajaran kepada ahli-ahlinya dan keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian di dalam dan di luar negara. Sejak 2012, KOJADI telah mempelbagaikan pinjamannya kepada pinjaman perniagaan seperti Pinjaman Kredit Mikro dan TUKAR / ATOM...

KOJADI Skim Pinjaman PKS

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) ditubuhkan untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pembelajaran kepada ahli-ahlinya dan keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian di dalam dan di luar negara. Sejak 2012, KOJADI telah mempelbagaikan pinjamannya kepada pinjaman perniagaan seperti Pinjaman Kredit Mikro dan TUKAR / ATOM...

Program Dana Pemasaran Bioteknologi 2.0

Bioeconomy Corporation adalah agensi pembangunan utamanya bagi industri berasaskan bio di Malaysia, di bawah bidang Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Perbadanan Bioekonomi bertanggungjawab untuk melaksanakan objektif Dasar Bioteknologi Negara (National Biotechnology Policy-NBP) dan bertindak untuk mengenal pasti proposisi nilai dalam R & D dan...

MIDF Skim Pinjaman Mudah Untuk Pembangunan Kapasiti Perkhidmatan (SLSCD)

Kumpulan MIDF menyediakan perkhidmatan kewangan dalam empat bidang teras perniagaan, iaitu, perbankan pelaburan, pembiayaan pembangunan perniagaan (development finance), pengurusan aset / dana dan pembiayaan mezanin. Bahagian Pembangunan Kewangan MIDF menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan dan perindustrian di Malaysia melalui penyediaan pembiayaan bagi syarikat-syarikat Malaysia. Bahagian Amanah...

MIDF Skim Pinjaman Mudah Bagi Pengeksportan Perkhidmatan (SLSSE)

Kumpulan MIDF menyediakan perkhidmatan kewangan dalam empat bidang teras perniagaan, iaitu, perbankan pelaburan, pembiayaan pembangunan perniagaan (development finance), pengurusan aset / dana dan pembiayaan mezanin. Bahagian Pembangunan Kewangan MIDF menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan dan perindustrian di Malaysia melalui penyediaan pembiayaan bagi syarikat-syarikat Malaysia. Bahagian Amanah...

MIDF Pinjaman Mudah untuk Usahawan Automotif Bumiputera (SLBAE)

Kumpulan MIDF menyediakan perkhidmatan kewangan dalam empat bidang teras perniagaan, iaitu, perbankan pelaburan, pembiayaan pembangunan perniagaan (development finance), pengurusan aset / dana dan pembiayaan mezanin. Bahagian Pembangunan Kewangan MIDF menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan dan perindustrian di Malaysia melalui penyediaan pembiayaan bagi syarikat-syarikat Malaysia. Bahagian Amanah...